Over het fonds


De ontwikkelingen rondom het coronavirus houden ons allemaal bezig en het raakt ons allemaal. De gevolgen van deze ziekte baren ons zorgen en de maatregelen beperken ons in onze vrijheid.

Om een nog grotere uitbraak van het virus te voorkomen, wordt wereldwijd met man en macht 24/7 gewerkt aan passende oplossingen, die op basis van de meest actuele ontwikkelingen constant en accuraat worden bijgesteld. Onderzoek naar nieuwe of ondersteunende middelen is daarbij cruciaal. Er wordt op alle niveaus gewerkt en gezocht naar medicatie voor acute gevallen, het voorkomen van opnames op de Intensive Care en het verlagen van sterfte aan het coronavirus.

Gezien deze uitzonderlijke noodsituatie hebben de fondsenwervende stichtingen van Amsterdam UMC, te weten het VUmc Fonds en de AMC Foundation, daarom per direct het ‘Corona Research Fonds Amsterdam UMC’ in het leven geroepen. Met steun van Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdams Universiteitsfonds en VUvereniging slaat de Amsterdamse academische wereld de handen ineen in de strijd tegen corona.

'Hopelijk helpt dit fonds ons om prangende vragen te kunnen beantwoorden op weg naar betere preventie en behandeling van dit virus.'
Menno de Jong, arts-microbioloog, hoogleraar klinische virologie en hoofd afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie Amsterdam UMC

Het doel van dit fonds is om onderzoekers van Amsterdam UMC te ondersteunen bij nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 en financiering beschikbaar te stellen voor hulpmiddelen in het Amsterdam UMC. Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Juist nu is het zaak geen tijd te verliezen aan subsidieaanvragen en lange procedures. Hiertoe is binnen Amsterdam UMC een versnelde procedure ingericht, zodat de voorstellen direct kunnen worden beoordeeld op zaken als  kwaliteit, haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Onderzoekers moeten zo snel mogelijk aan de slag in de strijd tegen het coronavirus. Dankzij dit ‘noodfonds’ kan noodzakelijk onderzoek sneller starten.

Meer informatie