De belangrijkste complicatie bij COVID-19 patiënten: vaatlekkage

08 april 2020 15:55

De belangrijkste complicatie bij COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met ernstige klachten, is dat er een zogenaamde vaatlekkage ontstaat. Er komt dan via de vaten vocht in de longen. Hierdoor wordt de longfunctie ernstig belemmerd en kan het lichaam te weinig zuurstof opnemen. Met alle ernstige gevolgen van dien. Patiënten die zo'n vaatlekkage krijgen, moeten direct naar de IC en onmiddellijk aan de beademing. En vanaf dan is het proces helaas onomkeerbaar. Het is dus zaak om vaatlekkages te voorkomen.

Prof. dr. Harm Jan Bogaard
Prof. dr. Harm Jan Bogaard is als longarts en hoogleraar Experimentele Longgeneeskunde verbonden aan het Amsterdam UMC. Samen met zijn team wilde hij, zo snel mogelijk een onderzoek starten naar een medicijn wat mogelijk ingezet zou kunnen worden bij de behandeling van het coronavirus in relatie tot deze vaatlekkages.

Versneld onderzoek 
Normaal gesproken zijn onderzoekers vaak maanden bezig om de financiering van voorstellen rond te krijgen voor ze daadwerkelijk kunnen beginnen. Maar in dit geval was er, zoals Harm Jan zelf aangaf ‘geen tijd meer te verliezen!’ Dankzij giften van een aantal trouwe donateurs van de AMC Foundation kon er direct met dit belangrijke onderzoek worden gestart.

Het onderzoek van Team Bogaard
Momenteel wordt er door Harm Jan en zijn team intensief onderzoek gedaan naar de werking van een medicijn dat vaatlekkages kan voorkomen en tegen gaan. Dit medicijn is overigens bestaand en wordt bij andere ziektes reeds toegepast. Er wordt nu onderzocht of dit ook werkt bij ernstig zieke COVID-19 patiënten in relatie tot vaatlekkages. Hiermee zou voor een deel voorkomen kunnen worden dat patiënten op de IC terechtkomen en aan de beademing moeten. Daarmee zou de gigantische druk op de IC’s verlaagd kunnen worden. Er wordt momenteel intensief samengewerkt met 9 andere ziekenhuizen. De eerste patiënten nemen inmiddels deel aan het onderzoek. Over een aantal weken worden de eerste resultaten verwacht.

Ontstaan ‘Corona Research Fonds’
Door de alles overstijgende situatie van deze coronacrisis, is er grote haast. Daarom hebben de academische fondsenwervende stichtingen in Amsterdam per direct het ‘Corona Research Fonds Amsterdam UMC’ opgericht. Met geld uit dit nieuwe fonds kan belangrijk onderzoek naar COVID-19 snel gefinancierd worden. Tevens is binnen Amsterdam UMC een spoed procedure ingericht, zodat de onderzoeksvoorstellen direct kunnen worden beoordeeld op kwaliteit, haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Urgente onderzoeken in de coronastrijd, zoals die van Bogaard, kunnen zo snel worden gefinancierd.

Bekijk een update van het onderzoek in een gesprek met prof. dr. Harm Jan Bogaard

Help mee
Met het Corona Research Fonds willen wij meer belangrijk onderzoek mogelijk maken. En u kunt daaraan bijdragen! Helpt u ons mee? Want alleen samen kunnen we het doen. 

DONEER NU