Bescherming van medewerkers gezondheidszorg

21 April 2020 12:51

News item and video in Dutch

'Als wij ook ziek worden, zijn de problemen niet meer te overzien’

Dr. Marije Bomers is Internist-infectioloog in Amsterdam UMC. Dankzij uw giften is zij gestart met haar onderzoek, waarbij wordt gekeken in hoeverre zorgmedewerkers zelf extra risico lopen op een COVID-19-infectie. Want zoals zij zegt: ‘Als wij namelijk ook ziek worden, zijn de problemen niet meer te overzien.’

Hebben de artsen en verpleegkundigen die dagelijks aan het bed staan van COVID-19-patiënten een hogere kans om zelf besmet te worden? En zo ja, is dat omdat de beschermende maatregelen niet voldoende zijn? Of komt dit doordat ‘social distancing’ niet altijd eenvoudig is op een drukke werkvloer en dat sociale interactie met collega’s inherent is aan werken in het ziekenhuis?

Over het onderzoek
Er worden strenge maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus van patiënten naar medisch personeel te voorkomen. Maar is dit voldoende? Marije Bomers en haar team nemen in hun onderzoek een aantal vragen onder de loep, zoals ‘hoeveel van de ziekenhuismedewerkers heeft al antistoffen gevormd tegen het nieuwe coronavirus?’ en ‘wat zijn de verschillen hierin tussen medewerkers die op afdelingen werken met COVID-19 patiënten en medewerkers die geen direct contact met deze patiënten hebben?’ Of ‘heeft het hebben van antistoffen tegen andere ‘verkoudheids-coronavirussen’ invloed op het beloop van de COVID-infectie?’

Allemaal belangrijke vragen die bijdragen aan het uiteindelijke doel: het verminderen van verspreiding van het virus en het zo goed mogelijk beschermen van onze zorgverleners. Bijdrage vanuit het fonds: € 33.570,-

Bekijk ook de video bij dit bericht waarin Marije Bomers meer vertelt over het belang van bescherming.

Al drie onderzoeken gefinancierd
In de eerste drie weken na de oprichting van het Corona Research Fonds hebben we nu al drie onderzoeken kunnen financieren. Dit is een prachtig begin! Maar er is nog veel meer onderzoek nodig. Helpt u ons mee?

DIRECT DONEREN