Ziekteverloop bij COVID-19

18 May 2020 11:51

News item and video in Dutch

Prof. dr. Tom van der Poll, Internist-infectioloog en hoogleraar Inwendige geneeskunde & 
Prof. dr. Menno de Jong, Klinisch microbioloog en hoogleraar Klinische virologie.

'Wij hebben samen geld gekregen van het Corona Research Fonds om meer inzicht te krijgen in hoe het immuunsysteem reageert op een infectie met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt.' 'Dankzij de bijdrage van het fonds komen we toch weer een stapje dichterbij bij uiteindelijk een betere behandeling van deze infectie.'

Het onderzoek
Ons onderzoek zal aantonen in hoeverre (ernstige) COVID-19 patiënten een overmatige ontstekingsreactie hebben en of een dergelijke reactie geassocieerd is met een slechte uitkomst, zoals sterfte. De resultaten van dit onderzoek zullen niet alleen inzicht verschaffen in de vraag of en welk type ontsteking modulerende therapie zou kunnen werken bij COVID-19. Ook zou het  behulpzaam kunnen zijn bij de selectie van COVID-19 patiënten die het meeste baat kunnen hebben van een dergelijke therapie.

Met behulp van dit onderzoek kunnen zogenaamde ‘biomarkers’ worden ontwikkeld die kunnen aangeven welke patiënten wel en welke niet behandeld zouden moeten worden met therapieën die beogen de immuunreactie te beïnvloeden.

Bijdrage vanuit het Corona Research Fonds: € 50.000,-

Bekijk ook de video waarin Menno de Jong en Tom van der Poll meer vertellen over dit onderzoek.

Al zes onderzoeken gefinancierd
In de eerste zeven weken na de oprichting van het Corona Research Fonds hebben we nu al zes onderzoeken kunnen financieren. Dit is een geweldig begin! Maar er is nog véél meer onderzoek nodig. Helpt u ons mee?

DIRECT DONEREN