COVID-19 in detail: weefselonderzoek op autopsiemateriaal

18 May 2020 11:47

News item and video in Dutch

Dr. Marianna Bugiani, Patholoog.

‘Deze kennis is heel belangrijk om de ziektemechanismen te begrijpen voor de juiste behandelingskeuzen met het doel uiteindelijk om de morbiditeit en mortaliteit van de patiënten te kunnen verminderen.'

Een onderzoek dat dankzij uw giften aan het Corona Research Fonds mogelijk is gemaakt!

Het onderzoek
COVID-19 is een ziekte die in eerste instantie de longen aantast. Van de groep geïnfecteerde patiënten worden sommigen ernstig ziek en ontwikkelen een longontsteking. Maar ernstig zieke patiënten met COVID-19 ontwikkelen ook allerlei andere symptomen. Patiënten kunnen verward zijn, ontwikkelen soms nierfalen of longembolieën en kunnen hevige diarree hebben. Dit suggereert dat ook andere orgaansystemen worden aangetast. Of dit nu komt doordat het virus andere orgaansystemen infecteert of omdat het indirect schade veroorzaakt is nog onduidelijk. Om hier achter te komen is het noodzakelijk weefsel onder een microscoop te bekijken. Op die manier kun je uitzoeken wat het coronavirus op celniveau doet.

Autopsie is een methode die van oudsher wordt gebruikt om ziekten te begrijpen. Hierbij wordt na het overlijden weefsel van alle verschillende organen uitgenomen en onder een microscoop bekeken. Autopsie kan snel inzicht geven en essentiële informatie leveren die nu zo heel dringend nodig is. Daarnaast worden de weefsels ook beschikbaar gesteld voor andere COVID19-gerelateerde initiatieven. Zo nemen wij COVID-19 letterlijk ‘onder de loep’.

Bijdrage vanuit het Corona Research Fonds: € 15.117,-

Bekijk ook de video waarin Marianna Bugiani meer vertelt over dit onderzoek.

Al zes onderzoeken gefinancierd
In de eerste zeven weken na de oprichting van het Corona Research Fonds hebben we nu al zes onderzoeken kunnen financieren. Dit is een prachtig begin! Maar er is nog veel meer onderzoek nodig. Helpt u ons mee?

DIRECT DONEREN

Meer weten over andere onderzoeken die dankzij uw donaties zijn gestart? Kijk dan onder Nieuws.