In gesprek met de onderzoekers

18 June 2020 08:48

News item in Dutch

‘Ik denk dat niemand dit meegemaakt heeft’ en ‘Ik zou liegen als ik me daar helemaal niet zorgen over zou hebben gemaakt’ vertellen de onderzoekers, die met behulp van uw giften met hun onderzoek naar COVID-19 konden beginnen.

André van der Toorn, presentator en ambassadeur van het Corona Research Fonds, ging digitaal in gesprek met de onderzoekers over de status van deze onderzoeken, waar de onderzoekers nu staan en wat ze precies aan het doen zijn.

Bekijk hierboven een compilatie van deze gesprekken.

Kijk alle gesprekken terug waarin de onderzoekers vertellen over hun onderzoek en de stand van zaken.

De COVID-19 Biobank 
‘We hebben van ongeveer 600 patiënten de klinische gegevens en materialen verzameld’ 
Prof. dr. Diederik van de Beek, Neuroloog en hoogleraar Neurologische Infectieziekten 

Bekijk de video

Ziekteverloop bij COVID-19 
‘Wij vonden het een boeiende bevinding dat er zoveel variatie kan zitten in hoe het virus toeslaat bij mensen.’ 
Prof. dr. Tom van der Poll, Internist-infectioloog, hoogleraar Inwendige geneeskunde 

Bekijk de video

(een gezamenlijk project met prof. dr. Menno de Jong, Klinisch microbioloog, hoogleraar Klinische virologie) 

Hulp van de computer 
‘Doordat IC-patiënten worden behandeld met apparatuur voor het ondersteunen van vitale functies en ook worden bewaakt met monitors, worden er heel veel gegevens verzameld.’ 
Dr. Paul Elbers, Intensivist

Bekijk de video

Bescherming medewerkers gezondheidszorg 
‘In het begin was er veel onduidelijkheid over COVID-19; hoe loop je het coronavirus op?’ 
Dr. Marije Bomers, Internist-infectioloog

Bekijk de video

Ondersteunen klinische beslissingen bij revalidatie van patiënten met COVID-19 
‘Uiteindelijk hopen we met deze kennis zorgprofessionals beter te kunnen informeren over hoe de individuele COVID-19 patiënt herstelt en daardoor ook de revalidatie daarop beter te kunnen inrichten.’ 
Dr. Marike van der Leeden, Senior onderzoeker, afdeling Revalidatiegeneeskunde en Edwin Geleijn, fysiotherapeut en zorginnovator 

Bekijk de video

Versnelde autopsie en weefselonderzoek 
‘Toen de epidemie begon in Nederland hebben wij meteen besloten om te beginnen met de obducties van deze mensen om de ziekte beter te kunnen begrijpen.’ 
Dr. Marianna Bugiani, Patholoog 

Bekijk de video

De belangrijkste complicatie bij COVID-19 patiënten: vaatlekkage 
‘Wij hadden al vroeg in de epidemie het idee dat vaatlekkage een belangrijke rol speelt en toen hebben we een trial opgezet.’ 
Prof. dr. Harm Jan Bogaard, Longarts en hoogleraar Experimentele Longgeneeskunde

Bekijk de video

Help mee 
Met het Corona Research Fonds willen wij meer belangrijk onderzoek mogelijk maken. En u kunt daaraan bijdragen. Helpt u ons mee? Want alleen samen kunnen we het doen.  

 

Direct doneren