Update: Ondersteunen klinische beslissingen bij revalidatie van patiënten met COVID-19

28 August 2020 16:20

News item in Dutch

Kennis over het herstel van COVID-19 patiënten is belangrijk voor zorgverleners om de juiste revalidatiebehandeling in te kunnen zetten. Dr. Marike van der Leeden, senior onderzoeker van de afdeling Revalidatiegeneeskunde kon, met een team van onderzoekers, dankzij giften aan het Corona Research Fonds starten met een onderzoek waarin wordt uitgezocht of op basis van tekst in Elektronische Patiënten Dossiers het (functionele) herstel kan worden herkend en voorspeld.

Een update van de onderzoekster.

Wat is er na de start van het onderzoek gebeurd? 
‘Officieel zijn wij per 1 juli gestart met het onderzoek. We willen in dit onderzoek te weten komen hoe patiënten met COVID-19 herstellen, op de korte termijn, in het ziekenhuis, maar ook op de wat langere termijn als ze eenmaal weer thuis zijn. Dat gaan we doen met tekstmining technieken die worden toegepast op tekst uit patiëntendossiers. Zo willen we - op een geautomatiseerde manier - zicht krijgen op herstelpatronen in het functioneren. Tekstmining komt uit de wereld van de kunstmatige intelligentie en is een manier om tekst om te zetten naar data, in ons geval data met betrekking tot het functioneren van patiënten. Daarvoor is het eerst nodig om de computer te ‘leren’ om functionele activiteiten, zoals bijvoorbeeld lopen en het vermogen om in te spannen, te herkennen in notities in het patiëntendossier die door zorgverleners gemaakt zijn. Het functioneren kan op verschillende manieren worden omschreven , en kan ook uit een bepaalde context worden afgeleid. Daarvoor moeten tekstdelen worden geannoteerd (‘gelabeld’), en dat is handwerk. Dit annoteren doen wij met een groep van acht studenten met een (para)medische achtergrond.’

Wanneer verwacht je de eerste resultaten?
‘Eerst moet het annotatieproces worden afgerond, zodat we betrouwbare algoritmes hebben om beschrijvingen van het functioneren te herkennen in patiëntendossiers. We verwachten dit eind september af te hebben. Vervolgens gaan we met behulp van deze algoritmes (anonieme) tekstdata van COVID-19 patiënten geautomatiseerd doorzoeken. We verwachten op die manier herstelpatronen te kunnen herkennen en voorspellen. Bovendien gaan we data-analyses uitvoeren om zicht te krijgen op factoren die het herstel beïnvloeden. Hierdoor leren we waar we in de revalidatiebehandeling aandacht aan moeten besteden om het herstel te bevorderen en voor welke patiënten revalidatiebehandeling het hardst nodig is. De eerste resultaten hopen we in december te kunnen presenteren, een half jaar na de start van het project. Daarna willen we, met nieuwe financiering die momenteel geworven wordt, het project voortzetten. We hebben met de subsidie van het Corona Research Fonds een belangrijke start kunnen maken. We zijn de donateurs hier heel dankbaar voor!’

Bekijk ook bovenstaande video terug waarin het onderzoek wordt toegelicht (d.d. 06/20)