Update: ziekteverloop bij COVID-19

25 September 2020 10:40

News item and video in Dutch 

Dankzij giften aan het Corona Research Fonds is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in hoe het immuunsysteem reageert op een infectie met SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Met behulp van dit onderzoek kunnen zogenaamde ‘biomarkers’ worden ontwikkeld die kunnen aangeven welke patiënten wel en welke niet behandeld zouden moeten worden met therapieën die de immuunreactie beïnvloeden.

Internist-infectioloog en hoogleraar Inwendige geneeskunde Tom van der Poll geeft een korte update.

Wat is er de afgelopen maanden na de start van het onderzoek gebeurd?
‘Wij denken dat de sterkte en omvang van de immuunreactie (mede) de ernst van de ziekte bepalen. Deze hypothese zijn wij gaan toetsen door op gedetailleerde wijze te kijken naar de reactie van ontstekingscellen in het bloed bij patiënten. Op zogenaamd ‘single-cell’ niveau is gekeken naar het genetisch profiel van de cel (genexpressieprofielen) van witte bloedcellen van acht patiënten met COVID-19. Deze profielen zijn vergeleken met acht patiënten, die waren opgenomen met een longontsteking niet veroorzaakt door SARS-CoV-2. Ook zijn deze profielen vergeleken met vier personen die overeenkomen met deze patiënten qua leeftijd en geslacht maar niet ziek zijn.’

Zijn er al eerste resultaten te melden?
‘De eerste resultaten laten zien dat COVID-19 een specifieke immuunreactie teweegbrengt, die verschilt  van de reactie die optreedt bij andere vormen van longontsteking, waaronder ook longontsteking die door influenza kan ontstaan. Op dit moment vinden aanvullende (computer)analyses plaats om deze verschillen met meer detail in kaart te brengen.’

Bekijk ook bovenstaande video terug waarin het onderzoek wordt toegelicht (d.d. 06/20)