Onderzoek naar het herstel van COVID-19 patiënten

02 October 2020 15:02

News item in Dutch 

Een opname op een Intensive Care heeft altijd grote invloed op de mate waarin patiënten zich kunnen inspannen, het dagelijks functioneren en op hun algehele kwaliteit van leven. Nu blijkt dat voor COVID-19 patiënten tijdens een IC-opname, en de eerste weken na ontslag uit het ziekenhuis, de zogenaamde inspanningscapaciteit en belastbaarheid van dagelijkse activiteiten veel lager ligt ten opzichte van ‘gewone’ patiënten na een IC-opname. Patiënten zijn extreem snel vermoeid en hierdoor is er een verhoogd risico op overbelasting en een vertraagd herstel. Ook reageren deze patiënten anders op de fysiotherapeutische behandeling in het ziekenhuis. Hierdoor bestaat de kans dat de COVID-19 patiënten overbelast worden en het herstel vertraagt.

In Amsterdam UMC starten twee onderzoeken om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

De reactie op inspanning bij Covid-19 patiënten
Dr. Juultje Sommers, afdeling Revalidatie
Een onderzoek met als doel om meer inzicht te krijgen in de reactie op de inspanning  van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis op de fysiotherapeutische behandeling. Dit wordt gedaan door het analyseren van data uit het elektronisch patiëntendossier, zoals hartfrequentie, ademfrequentie en zuurstofverbruik maar ook gegevens zoals zweten en bleek zien. Het doel is om basis van deze data in de toekomst de behandeling beter te kunnen afstemmen op de patiënt en overbelasting te beperken.
Bijdrage vanuit het Corona Research Fonds: € 8.000,-

Het herstel van het fysiek functioneren en inspanningscapaciteit bij COVID-19 patiënten na IC opname
Dr. Marike van der Schaaf, afdeling Revalidatie
Dit onderzoek richt zich op de verminderde inspanningscapaciteit bij voormalig IC-patiënten waaronder ook COVID-19 patiënten. Ook wordt onderzocht hoe de schade van het hart, de longen en de spieren hieraan bijdraagt. Door de lange ligduur van patiënten op de IC ontstaat grote spierzwakte en verminderde inspanningscapaciteit. De bijkomende schade door het coronavirus aan het hele lichaam speelt ook een rol in het herstelproces. Het doel is om een veilig en gepersonaliseerd beweeg- en trainingsprogramma te kunnen ontwikkelen. Zowel op de korte als de lange termijn na ontslag uit het ziekenhuis. 
Bijdrage vanuit het Corona Research Fonds: € 18.154,-

Kennis over de juiste revalidatiebehandeling is van groot belang om de kans op Post Intensive Care Syndroom te verkleinen. Dankzij giften aan het Corona Research Fonds en de enorme inspanning van de deelnemers aan de Amsterdam UMC Run is dit mogelijk gemaakt.